Въведение в полевите умения и оцеляване в Източна Европа – на 4 Февруари, от PrepYou

Сделка Пловдив
Въведение в полевите умения и оцеляване в Източна Европа - на 4 Февруари

Топ цена: 125 лв

Този еднодневен уводен курс цели да запознае обучаващите се с практическите аспекти на планирането и подготовката за най-лошия възможен сценарий (НЛВС) и изпълнението на плана в случай на поредица от инциденти – от масови обществени безредици (бунто..

 
 

>>>> Виж още…