Кукленият театър за деца „Пипи дългото чорапче“ на 4 Юни, в Куклен театър

Сделка Бургас
Кукленият театър за деца "Пипи дългото чорапче" на 4 Юни

Топ цена: 6 лв

Настанете се удобно на своите седалки, защото при вас, с гръм и трясък, идва едно червенокосо момиче, с лунички на лицето и нос като картоф. Да, това е тя – Пипилота Виктоалия Транспаранта Ментолка Ефраимова – Дългото чорапче, но вие можете да ѝ каз..

 
 

>>>> Виж още…