Онлайн курс „Communication and Human Resource Management“ с 6-месечен достъп до платформата и бонус – курс Project Management, от The Academy

Сделка Русе
Онлайн курс "Communication and Human Resource Management" с 6-месечен достъп до платформата и бонус - курс Project Management

Топ цена: 36.99 лв

В съвременните условия на динамични промени, за успеха на всяка организация съществена роля играе доброто управление на човешките и ресурси. Науката за управление на човешките ресурси разработва и предлага на практиката концепции, подходи и инструме..

 
 

>>>> Виж още…