Спектакълът „Мухите“ от Жан-Пол Сартр с участието на Стоян Радев – на 8 Септември в Летен театър – Варна

Сделка Варна
Спектакълът "Мухите" от Жан-Пол Сартр с участието на Стоян Радев - на 8 Септември в Летен театър - Варна

Топ цена: 20 лв

Използвайки древния гръцки мит за Електра като основа, Сартр успява умело да насочи вниманието ни към важни за добруването на личността и обществото теми. „Мухите“ има за цел да предаде на хората, че силата на царете и боговете се основава само на ф..

 
 

>>>> Виж още…